Een Spaanse, Griekse of Poolse tandarts; je komt ze steeds vaker tegen in je eigen tandartsenpraktijk. Bijna 17% van alle tandartsen die in een tandartsenpraktijk in Nederland werkzaam zijn, is opgeleid in het buitenland. Waarom zien we in Nederland steeds minder Nederlandse tandartsen?

Tekort aan Nederlandse tandartsen

Het is eigenlijk vrij eenvoudig: elk jaar gaan er meer Nederlandse tandartsen met pensioen, dan dat er nieuwe tandartsen afstuderen. Bijna een derde van alle Nederlandse tandartsen zal in de komende tien jaar met pensioen gaan. Dit wordt geschat door de KNMT, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, waarbij tandartsen veelal zijn aangesloten. Daarnaast is er ook een beperking vanuit de tandheelkundige opleidingen in ons land. Er bestaat een zogenaamd numerus fixus, een maximum aan beschikbare plaatsen voor nieuwe studenten voor de studie tandheelkunde.

Buitenlandse tandartsen

Dit alsmaar groter wordende tekort aan tandartsen wordt opgevangen door arbeidsmigranten uit andere delen van Europa. Het gaat hier voornamelijk om afgestudeerde tandartsen uit landen zoals België, Duitsland, Spanje, Portugal en Griekenland. Als studenten uit landen binnen de Europese Economische Ruimte een diploma voor tandheelkunde behalen en een bewijs hebben van een beheersing van de Nederlandse taal, kunnen zij in Nederland al gauw aan het werk.

Er bestaan bemiddelaars die zich bezighouden met het rekruteren van tandartsen en mondheelkundige specialisten uit heel Europa. Veel van deze bedrijven bieden ook een intensieve taalcursus aan zodat de tandartsen met een aantal maanden goed Nederlands spreken. Duidelijke communicatie is immers in elke branche essentieel.

Kwaliteit van tandheelkunde

Als je een nieuwe tandarts hebt en hij/zij is geen Nederlander, dan hoef je je absoluut geen zorgen te maken over of je nieuwe tandarts wel dezelfde kwaliteit kan leveren als een autochtone tandarts. De opleiding- en slagingscriteria zijn in de Europese Unie doorgaans gelijk geregeld. Een verschil wat zou kunnen opvallen is dat Nederlandse tandarts eerder geneigd zijn om te voorkomen, dan te genezen.